Agrifair - Novinky

Novinky

Nové produkty od společnosti Hegenscheidt MDF

11. 10. 2013

Připravili jsme pro Vás zbrusu nový katalog s produkty společnosti Hegenscheidt MDF. Katalog obsahuje produkty nakolejovací techniky , která slouží pro vyproštování vykolejených vlakových souprav. Pomocí jednoduchého hydraulického zařízení od společnosti Hegenscheidt dokáže vyprostit i těžké vlakové soupravy. V katalogu najdete ucelený přehled všech výrobků od společnosti Hegenscheidt MDF.

Katalog Hegenscheidt

produkty nakolejovací techniky.

více o novince

Posunovacie zariadenia Zephir pre kolajová vozidla

11. 10. 2013

Elektrické posunovací zařízení Crab pro kolejová vozidla. Slouží k posunu kolejových vozidel o nosnosti od 100-1000 tun, tažná síla se pohybuje podle typu od 5kN - 50kN , posunovací zařízení Crab je vybaveno pomocí elektricky ovládaného kabelu s dálkovým ovladačem, manipulaci s elektrickým posunovacím zařízením zvládne jedna pracovní síla, elektrické posunovací zařízení je lehké a kompaktní , bezhlučné elektrické posunovací zařízení je schopno rychle přesunout kolejová vozidla do hal , dep, nezatěžuje prostředí emisemi, využití z užšších vnitřních prostorech. Více na www.zephir.cz.

více o novince

Bioplynová stanica v Novom meste na Morave začala zkušobnú prevádzku

11. 05. 2010

Bioplynová stanica v Novo Meste na Morave zahajuje zkušobnú provádzku. Kogeneračná jednotka Deutz bude nastartována 15. května 2010. Bioplynová stanica ZD Nové Město na Moravě bude mat osvědčenú koncepciu Hochreiter "kruh v kruhu", foliový plynojem umístěný na fermentoru, robustní pádlové míchadlo Mississippi, kogeneračna jednotka Deutz 537kW a stacionárne dávkovacie zariadenie Mayer Siloking. Vstupní suroviny bioplynové stanice bude tvořit kejda, hnůj, travní senáž a kukuřičná siláž. Odpadní teplo z bioplynové stanice bude využito pro vytápění areálu zemědělského družstva.

více o novince

Bioplynová stanica v Olešnej navyšuje svou výkon o 180 kW

12. 04. 2010

Bioplynová stanice v Olešné započala svoju prevádzku  20. 07. 2009. Firma AGRI FAIR s.r.o. vše zajišťovala ako generálnu dodávku, uvedla bioplynovú stanicu do provozu a zajistila kolaudaciu celého zařízení. Firma AGRI FAIR s.r.o. sa bude mat podiel i na navýšovanie výkona bioplynovej stanice o 180kW. Bioplynová stanica bude mat  elektrický výkon 330 kW. Hlavná část tvorí zastropená fementačná nádrž a koncový sklad s plynojemem, ktorý zároveň slúží ako dofermentor. V zděnej budove je umístěna kogeneračná jednotka MAN, dávkovanie zaistuje zarizenie Mayer Siloking. Táto bioplynová stanica zpracovává převážně chlévskou mrvu a kukuřičnou siláž. Odpadné teplo sa využívá v novej sušárni dreva.

více o novince

Započatá stavba bioplynovej stanice v Ledeniciach

10. 02. 2010

Bioplynová stanica v Ledeniciach pri Českých Budějoviciach bude mat výkon 246kW. Koncepčně je však již pripravena na dvojnásobok navýšenia výkona. Fermentor "kruh vo kruhu" bude v prvej fázi slúžit i pre skladovanie digestátu, po prístavbe koncového skladu vznikne klasická "pětistovková" koncepcia Hochreiter. Bioplynová stanica bude mat ako  vstupné suroviny  kukuričnú a travnú siláž, chlévskú mrvu.

více o novince

Bioplynová stanica vo Všerubech pri Kdyni už začala skúšobnú prevádzku

11. 12. 2009

Bioplynová stanica firmy VŠEZEP s.r.o. vo Všerubech pri Kdyni už začala skúšobnú prevádzku. V bioplynovej stanici je inštalovaná kogeneračná jednotka Deutz o výkone 716 kW, železobetónový fermentor je koncepcie "kruh v kruhu" s integrovaným dvojplášťovým plynojemom, koncový sklad je otvorený. Súčasťou generálnej dodávky firmy AGRI FAIR s.r.o. sú aj silážne žlaby

více o novince

Bioplynová stanica v Ždírci je už v prevádzke

26. 11. 2009

Dňa 17.11. bola na bioplynovej elektrárni v Ždírci pri Jihlave naštartovaná kogeneračná jednotka Deutz o výkone 537kW. V súčastnej dobe prebieha skúšobná prevádzka a s postupným navyšovaním výkonu. Táto bioplynová stanica využívá osvedčenú koncepciu a technológiu Hochreiter s fermentorom usporiadaným ako "kruh v kruhu" a taktiež železobetónovým koncovým skladom. Súčásťou generálnej dodávky sú aj silážne žlaby, sušiareň dreva a rozvody tepla pre vykurovanie areálu. Vstupné suroviny pre bioplynovú stanicu tvoria kukuričná siláž, trávna senáž a chlévská mrva.

více o novince

Započatá stavba bioplynovej stanice vo Slatinách pri Jičíne

26. 11. 2009

Začali sme so stavbou bioplynovej elektrárne v Slatinách pri Jičíne. Bioplynová elektráreň v areáli Agro Slatiny a.s. bude mať výkon 537kW s prípravou na ďalšie navýšenie. Vstupné suroviny budú tvoriť kukuričná siláž, trávna senáž a chlévská mrva. Fermentor bude koncepcia "kruh v kruhu", koncový sklad bude zastrešený fóliovým plynojemom a bude zároveň fungovať ako tzv. dofermentor. Súčásťou dodávky sú tiež silážne žlaby.

více o novince

Bioplynová stanica v Deštnej zvyšuje el. výkon o dvojnásobok

24. 09. 2009

Bioplynová stanica v Deštnej sa rozšíruje a dochádza k zvýšeniu výkonu na 1 MW- začína sa realizovať stavba novej železobetónovej nádrže s plynojemom, ktorá bude slúžit ako dofermentor.Pre zvýšenie výkonu bude zvýšená dávka kukuričnej siláže. Bioplynová stanica v Deštnej je v prevádzke od jesene roku 2008, a od tej doby pracuje na 100% výkon. Jej investori boli hneď po niekoľkých mesiacoch prevádzky veľmi spokojní s bezproblémovým chodom bioplynovej stanice a rozhodli sa zvýšiť výkon o dvojnásobok

více o novince

TV Nova o nás "Program o biomase."

24. 09. 2009

Prehliadnite si video o bioplynových staniciach AGRI FAIR, ako sa spracováva biomasa. Čo je to biomasa? TV Nova natočila program o našich bioplynových staniciach.

Video k stiahnutiu tu, kliknite na tento odkaz.

http://vikend.nova.cz/clanek/novinky/video-biomasa-vikend-14-9-zna-plny-kotel.html

více o novince

Staviame novú bioplynovú stanicu v Novom Meste na Morave

14. 08. 2009

Bioplynová elektráreň ZD Nové Mesto na Morave bude mať osvedčenú koncepciu Hochreiter " kruh v kruhu ", fóliový plynojem umiestnený na fermentore, robustné miešadlo Mississipi, kogeneračnú jednotku Deutz o výkone 537 kW a stacionárne dávkovacie zariadenie Mayer Siloking. Vstupné suroviny bioplynové stanice  budú tvoriť hnoj, kejda, trávna senáž a kukuričná siláž. Odpadové teplo tieto bioplynovej stanice bude využité na vykurovanie areálu poľnohospodárskeho družstva.

více o novince

Bioplynová stanica v Olešnej je v prevádzke

20. 07. 2009

Naša firma AGRI FAIR s.r.o. zrealizovala stavbu ďalšej bioplynovej stanice, tentoraz v Olešnej pri Havlíčkovom Brode s elektrickým výkonom 250 kW. Hlavnú časť tvorí zastropená fementačná nádrž a koncový sklad s plynojemom, ktorý zároveň slúži ako dofermentor. V murovanej budove je umiestnená kogeneračná jednotka MAN, dávkovanie zaisťuje zariadenie Mayer Siloking. Táto bioplynová stanica  spracováva prevažne chlévsku mrvu a kukuričnú siláž. Odpadové teplo sa využíva v novej sušiarni reziva. Naša firma všetko zabezpečovala formou generálnej dodávky, uviedla bioplynovú stanicu do prevádzky a zaistila kolaudáciu celého zariadenia.

více o novince

Bioplynové stanice Hochreiter budú i na Slovensku

01. 07. 2009

Zkúšenosti ktoré spoločnost AGRI FAIR s.r.o. z Českej republiky získala pri stavbách bioplynových staníc s technologiou Hochreiter, predvádzame i v našej dceřinnej spoločnosti agrifair s.r.o., ktorá sídlí v Banské Bystrici. Bioplynové stanice Hochreiter sa budú stavat i na Slovensku. Využíváme energiu, ktorú získaváme z obnovitelných zdojov zpracováním biomasy. V Českej republike máme v súčasnosti už 8. bioplynovú stanicu s technologií Hochreiter. Staviame  bioplynové stanice na klúč, ponúkame komplexnú podporu, kompletnú dodávku, následný servis bioplynových staníc. Vyrábáme elektrickú energiu od 150 Kw-2MW.Možnost získaní dotácií z EU.

více o novince

Dalšie stavby bioplynových elektrarní

03. 06. 2009

Začali sme so stavbou dvoch ďalších bioplynových staníc. Prvá bioplynová stanica sa bude nachádzať v obci Ždírec pri Jihlave na farme Duben. Elektrický výkon bioplynovej stanice bude 500 kW. Druhá bioplynová stanica sa bude nachádzať vo Všeruboch pri Kdyni a jej elektrický výkon bude 716 kW. Obidve bioplynové stanice budú s technológiou Biogass Hochreiter a s kogeneračnými jednotkami Deutz.

více o novince

Bioplynová stanica v Lukavici je už v prevádzke

22. 05. 2009

Dňa 14.mája 2009 bola naštartovaná kogeneračná jednotka bioplynovej elektrárne v Lukavici pri Rychnove nad Kněžnou. Táto bioplynová stanica má el. výkon 500 kW, vstupné suroviny sú kukuričná siláž, trávna senáž a chlévská mrva. Fermentor bioplynovej stanice je tvorený osvedčenou koncepciou "kruh v kruhu", koncový sklad je v tomto prípade úplne zastrešený fóliovým plynojemom a funguje zároveň ako tzv. dofermentor.

více o novince

Bioplynová stanica vo Vejprniciach pracuje na 100%

27. 02. 2009

Bioplynová stanica vo Vejprniciach, ktorá okrem kukuričnej siláže spracováva aj velké množstvo hydinového hnoja (cca 3.000 t za rok) už pracuje na 100% výkon. V plnej prevádzke je aj špeciálny predfermentor, do ktorého sa dávkuje práve slepačí trus a ktorý je vybavený zhrabovacím a vynášacím zariadením na nerozpustné usadeniny. Táto bioplynová stanica už prešla aj úspešnou kolaudáciou a v krátkom čase bude odovzdaná investorovi. Naša firma AGRI FAIR s.r.o. bude naďalej vykonávať biologický dohľad, poradenstvo a servis tejto bioplynovej stanice.

více o novince

Bioplynová stanica vo Vejprniciach začala skúšobnú prevádzku

15. 01. 2009

Bioplynová stanica vo Vejprniciach pri Plzni – začiatok skúšobnej prevádzky. V decembri minulého roku bola začatá skúšobná prevádzka bioplynovej elektrárne vo Vejprniciach. Kogeneračná jednotka Deutz 536kW postupne zvyšuje svoj výkon, ako vstupné suroviny sa používajú kukurřičná siláž a chlévska mrva. Pozdejšie sa bude využívať aj hydinová podstielka, ktorá sa bude dávkovať do špeciálneho fermentora so zariadením pre odstraňovanie sedimentov

více o novince

iso