Agrifair - Bioplynové stanice Hochreiter budú i na Slovensku

Novinky

Bioplynové stanice Hochreiter budú i na Slovensku

01. 07. 2009

Zkúšenosti ktoré spoločnost AGRI FAIR s.r.o. z Českej republiky získala pri stavbách bioplynových staníc s technologiou Hochreiter, predvádzame i v našej dceřinnej spoločnosti agrifair s.r.o., ktorá sídlí v Banské Bystrici. Bioplynové stanice Hochreiter sa budú stavat i na Slovensku. Využíváme energiu, ktorú získaváme z obnovitelných zdojov zpracováním biomasy. V Českej republike máme v súčasnosti už 8. bioplynovú stanicu s technologií Hochreiter. Staviame  bioplynové stanice na klúč, ponúkame komplexnú podporu, kompletnú dodávku, následný servis bioplynových staníc. Vyrábáme elektrickú energiu od 150 Kw-2MW.Možnost získaní dotácií z EU.


zpět na novinky

iso