Agrifair - Bioplynová stanica v Olešnej je v prevádzke

Novinky

Bioplynová stanica v Olešnej je v prevádzke

20. 07. 2009

Naša firma AGRI FAIR s.r.o. zrealizovala stavbu ďalšej bioplynovej stanice, tentoraz v Olešnej pri Havlíčkovom Brode s elektrickým výkonom 250 kW. Hlavnú časť tvorí zastropená fementačná nádrž a koncový sklad s plynojemom, ktorý zároveň slúži ako dofermentor. V murovanej budove je umiestnená kogeneračná jednotka MAN, dávkovanie zaisťuje zariadenie Mayer Siloking. Táto bioplynová stanica  spracováva prevažne chlévsku mrvu a kukuričnú siláž. Odpadové teplo sa využíva v novej sušiarni reziva. Naša firma všetko zabezpečovala formou generálnej dodávky, uviedla bioplynovú stanicu do prevádzky a zaistila kolaudáciu celého zariadenia.


zpět na novinky

iso