Agrifair - Staviame novú bioplynovú stanicu v Novom Meste na Morave

Novinky

Staviame novú bioplynovú stanicu v Novom Meste na Morave

14. 08. 2009

Bioplynová elektráreň ZD Nové Mesto na Morave bude mať osvedčenú koncepciu Hochreiter " kruh v kruhu ", fóliový plynojem umiestnený na fermentore, robustné miešadlo Mississipi, kogeneračnú jednotku Deutz o výkone 537 kW a stacionárne dávkovacie zariadenie Mayer Siloking. Vstupné suroviny bioplynové stanice  budú tvoriť hnoj, kejda, trávna senáž a kukuričná siláž. Odpadové teplo tieto bioplynovej stanice bude využité na vykurovanie areálu poľnohospodárskeho družstva.


zpět na novinky

iso