Agrifair - Započatá stavba bioplynovej stanice vo Slatinách pri Jičíne

Novinky

Započatá stavba bioplynovej stanice vo Slatinách pri Jičíne

26. 11. 2009

Začali sme so stavbou bioplynovej elektrárne v Slatinách pri Jičíne. Bioplynová elektráreň v areáli Agro Slatiny a.s. bude mať výkon 537kW s prípravou na ďalšie navýšenie. Vstupné suroviny budú tvoriť kukuričná siláž, trávna senáž a chlévská mrva. Fermentor bude koncepcia "kruh v kruhu", koncový sklad bude zastrešený fóliovým plynojemom a bude zároveň fungovať ako tzv. dofermentor. Súčásťou dodávky sú tiež silážne žlaby.


zpět na novinky

iso