Agrifair - Bioplynová stanica v Ždírci je už v prevádzke

Novinky

Bioplynová stanica v Ždírci je už v prevádzke

26. 11. 2009

Dňa 17.11. bola na bioplynovej elektrárni v Ždírci pri Jihlave naštartovaná kogeneračná jednotka Deutz o výkone 537kW. V súčastnej dobe prebieha skúšobná prevádzka a s postupným navyšovaním výkonu. Táto bioplynová stanica využívá osvedčenú koncepciu a technológiu Hochreiter s fermentorom usporiadaným ako "kruh v kruhu" a taktiež železobetónovým koncovým skladom. Súčásťou generálnej dodávky sú aj silážne žlaby, sušiareň dreva a rozvody tepla pre vykurovanie areálu. Vstupné suroviny pre bioplynovú stanicu tvoria kukuričná siláž, trávna senáž a chlévská mrva.


zpět na novinky

iso