Agrifair - Bioplynová stanica vo Všerubech pri Kdyni už začala skúšobnú prevádzku

Novinky

Bioplynová stanica vo Všerubech pri Kdyni už začala skúšobnú prevádzku

11. 12. 2009

Bioplynová stanica firmy VŠEZEP s.r.o. vo Všerubech pri Kdyni už začala skúšobnú prevádzku. V bioplynovej stanici je inštalovaná kogeneračná jednotka Deutz o výkone 716 kW, železobetónový fermentor je koncepcie "kruh v kruhu" s integrovaným dvojplášťovým plynojemom, koncový sklad je otvorený. Súčasťou generálnej dodávky firmy AGRI FAIR s.r.o. sú aj silážne žlaby


zpět na novinky

iso