Agrifair - Bioplynová stanica v Olešnej navyšuje svou výkon o 180 kW

Novinky

Bioplynová stanica v Olešnej navyšuje svou výkon o 180 kW

12. 04. 2010

Bioplynová stanice v Olešné započala svoju prevádzku  20. 07. 2009. Firma AGRI FAIR s.r.o. vše zajišťovala ako generálnu dodávku, uvedla bioplynovú stanicu do provozu a zajistila kolaudaciu celého zařízení. Firma AGRI FAIR s.r.o. sa bude mat podiel i na navýšovanie výkona bioplynovej stanice o 180kW. Bioplynová stanica bude mat  elektrický výkon 330 kW. Hlavná část tvorí zastropená fementačná nádrž a koncový sklad s plynojemem, ktorý zároveň slúží ako dofermentor. V zděnej budove je umístěna kogeneračná jednotka MAN, dávkovanie zaistuje zarizenie Mayer Siloking. Táto bioplynová stanica zpracovává převážně chlévskou mrvu a kukuřičnou siláž. Odpadné teplo sa využívá v novej sušárni dreva.


zpět na novinky

iso