Agrifair - Žeriavy a príslušenstvo pre žeriavy

V súčasnej dobe sme exkluzívnym zástupcom firiem PFAFF-silberblau, Zephir Spa - posunovacie zariadenia koľajových vozidiel,  Hegenscheidt MDF a tvrdíme o sebe, že máme najširší sortiment zdvíhacieho zariadenia, manipulačnej techniky, viazacích a uchopovacích prostriedkov pod jednou strechou a k tomu veľmi dobrý servis.

Žeriavy a príslušenstvo pre žeriavy

Žeraivy a technika

Žeriavy a ich bezpečnosť
 

 
Dôležitým stavebným kameňom výrobného programu zdvíhacích zariadení a dopravných prístrojov firmy Pfaff-silberblau je oblasť žeriavovej techniky. Naše žeriavové systémy sa používajú všade tam, kde ide o zdvíhanie a súčasný pohyb s nákladom - teda skoro v každej hale, vo všetkých výrobných a montážnych prevádzkach. Pretože priemyselná logistika potrebuje viac než obľúbené konštrukčné zariadenie, musí byť ich výkon svedomite skonštruovaný podľa daného zadania úlohy.
 
 

Žeriavy a individuálne riešenie
 

 
Aj my dodávame high-tech zdvíhacie zariadenie sériovo. Len s tým rozdielom, že u nás sú možné už od začiatku aj neobvyklé riešenia. A kde nevystačí sériová výroba, tam vyvíjame individuálne riešenie, ktoré do posledného bodu "sedí". Náš výrobný zámer siaha od najmenšieho kompaktného reťazového ťahu až po najväčší lanový navijak, od najjednoduchšej hydraulickej ruky s otočným ramenom až po objemný koľajový systém a profesionálny prívod prúdu. So všetkými možnosťami, všetkými komponentmi a variantmi, ktoré môže žeriavová technika ponúknuť.

 

Žeriavy a obsiahla konzultačná činnosť 
 

 
Vaši plánovači sú odkázaní na skúsených, špecializovaných odborných poradcov pre žeriavovú techniku, ktorí už od začiatku myslia s Vami dopredu a stanovujú rôzne riešenia. Všetko v záujme bezpečnosti Vašich pracovníkov a efektivity. Sú obvyklé dve rôzne zadania úlohy, za prvé dimenzovanie žeriavových systémov pre novostavby, za druhé inštalácia v existujúcich budovách. V zásade platí, že Vám môžeme poradiť pri každom probléme s maximálnou starostlivosťou a vyriešiť ho na sto percent tak, že budete úplne spokojní.
 
 

Engineering vykonávaný s maximálnym citom
 

 
Pri novostavbách úzko spolupracujeme s architektmi a statikmi. Na základe zoznamu prác zostavíme optimálny žeriavový systém a vytvárame súčasne z hľadiska konštrukcie tie najlepšie predpoklady, ako zaťaženia schopné väzníky a zavesenie. Premýšľanie pri riešení problémov na začiatku sa prejaví pozitívne na konci na nákladoch. Náhody a zlé investície sa vylúčia. Vo všetkých prípadoch zostavujeme ešte behom ponukovej fázy individuálny plán nákladov a úžitku pre vaše nové žeriavové zariadenie.
 
 

Nákladovo nenáročná realizácia vrátane oceľovej konštrukcie

 

Váš súhlas znamená pre nás začiatok prác na výrobe súčastí zariadenia a príslušenstva. Po expedícii sa postaráme o montáž a uvedenie do prevádzky v mieste. Aj na oceľovú konštrukciu Vášho zariadenia dokážeme nájsť tú najlepšiu a najkratšiu cestu: "Buď touto úlohou poveríme partnerský podnik v mieste, ktorý vyrobí a detailné plány predvedie alebo Vám dodáme oceľovú techniku z našej vlastnej výroby."
 

Žeriavy a bezpečnosť pri prevádzke
 

 
Žeriavová technika je pomocníkom človeka a predstavuje efektívny faktor každodennej prevádzky. Nedá sa nedbať na jej max. nároky na bezpečnosť. Bezpečnosť, ktorú zaručujeme vysoko kvalitným materiálom a premyslenými konštrukciami. A to síce nekompromisne aj pri tej najmenšej skrutke. Môžete si byť istí, že dostanete žeriavy s vysokou životnosťou, vyrobené podľa najnovších odborových predpisov, čo taktiež dostanete písomne vo forme skúšobnej knihy výrobcu. Opotrebeniu spôsobenému prevádzkou nemôžeme zabrániť a odporúčame pravidelnú odbornú údržbu a predpísanú preberaciu skúšku. V prípade potreby prevezme za Vás obe veci náš kvalifikovaný servisný tím. Zmluvou o údržbe a kontrolách dostanete všetky bezpečnostné opatrenia práve včas.
 
 

Žeriavy a funkčná technika
 

 
V našom systéme žeriavovej techniky nenájdete žiadnu medzeru. Z našich komponentov sa dajú kombinovať spoľahlivé a bezpečné žeriavové zariadenia pre každý priestor, pre vysoké rýchlosti, veľké výšky zdvihu a požadovanú presnosť nájazdu. Ich použitie rozhoduje o tom, či budú manipulované čiastočne manuálne a čiastočne elektronicky, alebo len elektronicky.

Výrobný program sa skladá z veľkého výberu:
 
 

Koľajnicový systém pre žeriavy

 
Žeriavový  koľajnicový systém je flexibilný stavebnicový malý žeriav, pomocou ktorého sa zostavuje riešenie presne podľa potrieb zákazníka. V tomto systéme je možné použiť aj zákruty a výhybky. Premyslene vyriešené zavesenie umožňuje jednoduchú montáž koľajnicového systému, prispôsobeného na existujúce stropné a nosníkové konštrukcie.
 

Závesné žeriavové zariadenia

 
Závesné žeriavové zariadenia sa používajú prevažne tam, kde je možné využiť existujúce vhodné oceľové nosníky halových konštrukcií ako žeriavovú dráhu alebo podvlakov (väzníkov) haly k upevneniu nosníka žeriavovej dráhy. Výhodou tohto spôsobu stavby je malá konštrukčná veľkosť a výhodné riešenie.
 

Mostové žeriavové zariadenia

 
Mostové žeriavové zariadenia sa používajú prevažne pri väčších záťažiach a rozpätiach a sú dodávané vo vyhotovení s jedným alebo dvomi nosníkmi. Je možné ich dodať taktiež ako žeriavový most so zdvíhadlom k nasadeniu na existujúcu žeriavovú dráhu alebo so zostavením žeriavovej dráhy na mieste.
 

Pevný portálový žeriav

 
Je prispôsobivý žeriavový systém pre optimálne využitie priestoru a efektívne usporiadanie pracoviska. Je vhodný obzvlášť aj pre dodatočné namontovanie v halách k dovybaveniu pracoviska žeriavovým zariadením. Žeriavový systém stojí vždy na vlastných nohách, potrebuje iba malé základy, a preto je nezávislý na nákladných pripevneniach na halové stropné konštrukcie, opory alebo iné časti budov. Systém sa skladá zo štandardizovaných súčastí, čím je zaručená maximálna miera flexibility montáže.
 

Pojazdný portálový žeriav

 
Pojazdný portálový žeriav je vhodný predovšetkým pre opravy, pretože sa s ním dá prísť k akémukoľvek pracovisku ako v hale, tak aj vonku, čím sa stáva všestranným.
 
 
Všetko o žeriavoch na stiahnutie vo formáte pdf. 
 
 
 
 
Podrobnejšie informácie o všetkých našich výrobkoch čo sa týka žeriavovej techniky a jej príslušenstva nájdete v našom katalógu žeriavov v sekcii produkty.
 
 

Váš kontakt k tejto problematike

 

Ing. Radek Kucharik
724 117 191

radek@agrifair.cz

 


Nenašli ste, čo ste hľadali?

Využite formulár pre dopyt!

iso